Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології

Правління Соціологічної асоціації України у 2007 році заснувало конкурс на кращий підручник та кращу монографію з соціології.

Положення конкурсу:

Правління САУ щорічно оголошує конкурс на кращий підручник та кращу монографію з соціології.

Заявки на участь та тексти опублікованих монографій та підручників приймаються від авторів у зазначений термін, про який на сайті САУ вказано в оголошенні конкурсу.

Монографії та підручники разом із заявками авторів приймаються в електронному вигляді на адреси членів конкурсної комісії, яка складається з членів Правління САУ.

Члени конкурсної комісії: Бакіров Віль Савбанович, Балакирєва Ольга Миколаївна, Ворона Валерій Михайлович, Городяненко Віктор Георгійович, Евтух Володимир Борисович, Коробов Володимир Кузьмич, Куценко Ольга Дмитрівна, Мазурик Олег Володимирович, Нагорный Борис Григорович, Паниотто Володимир Ілліч, Панков Олександр Анатолійович, Пачковский Юрію Франкович, Романенко Світлана Володимирівна, Рущенко Ігоре Петровичу, Сокурянская Людмила Георгіївна, Хижняк Лариса Михайлівна, Черныш Наталія Йосипівна, Чернецкий Юрій Олександрович, Яковенко Юрій Іванович.

Переможці конкурсу на кращу індивідуальну монографію та кращій підручник (навчальний посібник) з соціології у 2007 ріці

(протокол №8 від 6 листопада 2008 року):

  1. У конкурсі на кращий підручника з соціології перемогла робота Коваліско Н.В. «Соціальна стратифікація»
  2. У конкурсі на кращу індивідуальну монографію перемогла робота Сокурянської Л.Г. «Студентство на шляху до іншого суспільства: ціннісний дискурс переходу. Монографія».

Заявки, подані на конкурс у 2008 році:

1. Підручник з соціології Макеєва С.О. (2008)

2. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації: Навч. посіб. / Е. А. Афонін (голова ред. кол.) – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 416 с. – (Відкрита дослідницька концепція, Вип. № 6) (у співавторстві). – Режим доступу:  : Ч. 1-6 (Ч. 1. Титул. стор., Переднє слово, Розділ I - http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel1.rar; Ч. 2. Розділ II - http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel2.rar; Ч. 3. Розділ III - http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel3.rar; Ч. 4. Розділ IV - http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel4.rar; Ч. 5. Розділ V - http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel5.rar; Ч. 6. Розділ VI, Висновки, Література - http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/AfoninRazdel6.rar).

3. Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів: курс лекцій і методичних матеріалів до модуля навчальної дисципліни / Е. А. Афонін, В. М. Козаков, Л. М. Усаченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 108 с. - http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/polit_prozes.pdf.

4. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід: моногр. / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов. – Х.: Вид-во «Золота миля», 2008. – 504 с. – (Відкрита дослідницька концепція»; Вип. № 5). – Режим доступу:  http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/soz_zikl.rar

 

Заявки, подані на конкурс у 2009 році:

1. Арбєніна В. Л. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2009.

2. Підручник з соціології Черниш Н.Й. (2009).

3. Зарубіжна соціологія (ХХ - початок ХХ  ст.): Хрестоматія. Тексти / Відповід. ред. В.Г.Городяненко. Дніпропетровськ: Видавництво  ДНУ, 2009.  - 656 с."

 

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації