Почесні члени   

АСТАХОВА Валентина Іларіонівна – академік Академії наук вищої школи України, доктор історичних наук, професор, радник ректора Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія".

БАКІРОВ Віль Савбанович – академік НАН України, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор.

ВОЛОВИЧ Володимир Ілліч – доктор соціологічних наук, професор кафедри методології та методів соціологічних досліджень Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

ВОРОНА Валерій Михайлович – академік НАН України, директор Інституту соціології НАН України, доктор економічних наук, професор.

ГОЛОВАХА Євген Іванович – доктор філософських наук, професор, завідувач відділом методології та методів соціології, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України, головний редактор академічного журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг».

ПАНІОТТО Володимир Ілліч – доктор філософських наук, професор кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

ПОБЄДА Неллі Олександрівна – доктор філософських наук, професор кафедри соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

ПОПОВА Ірина Марківна – доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

ПОПОВИЧ Мирослав Володимирович – член-кореспондент НАН України, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

РОТМАН Давид Генріхович – доктор соціологічних наук, професор, директор Центру соціологічних та політичних досліджень Білоруського державного університету .

РУЧКА Анатолій Олександрович – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціології культури і масової комунікації Інституту соціології НАН України.

СОХАНЬ Лідія Василівна – головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки України, член-кореспондент НАН України, академік Балтійської педагогічної академії.

ТАРАСЕНКО Валентин Іванович – доктор соціологічних наук, професор кафедри теорії та історії соціології Інституту соціології НАН України.

ХМЕЛЬКО Валерій Євгенович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

ЧЕРНИШ Наталія Йосипівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка.

ЧЕРНОВОЛЕНКО Вілен Пилипович – провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник.

ШУЛЬГА Микола Олександрович – член-кореспондент НАН України, доктор соціологічних наук, професор, заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України.

ЯКОВЕНКО Юрій Іванович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

ЯКУБА Олена Олександрівна – доктор філософських наук, професор, академік Міжнародної академії вищої школи.
Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації