Правління   

Бакіров Віль Савбанович Академік НАН України, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Президент САУ,
відповідальний за зв'язок з основними стейкхолдерами соціологічної освіти
Балакірєва Ольга Миколаївна К.с.н., завідувачка відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», голова Правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Відповідальна за експертну діяльність САУ
Ворона Валерій Михайлович Академік НАН України, директор Інституту соціології НАН України Відповідальний за співробітництво САУ з академічними установами
Горбачик Андрій Петрович К.ф-м.н., доцент, декан факультету соціології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Відповідальний за методологічне та методичне забезпечення соціологічної освіти
Гугнін Едуард Анатолійович К.с.н., доцент кафедри соціології Запорізького національного університету Відповідальний за співробітництво САУ з органами державного управління та місцевого самоврядування
Дейнеко Олександра Олександрівна К.с.н., директор інформаційного агентства «Експертиза реформ», експерт громадської організації «Експертиза реформ» Відповідальна за роботу молодіжної секції САУ; за зв’язки САУ з громадськими організаціями
Євтух Володимир Борисович Член-кореспондент НАН України, д.іст. наук, професор, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Відповідальний за зв'язки САУ з міжнародними організаціями
Куртсеїтов Рефік Джаферович Декан історичного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету Відповідальний за налагодження зв’язків з соціологами Криму
Куценко Ольга Дмитрівна Д.с.н., професор, завідувачка кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Віце-президент з організації і координації міжнародної діяльності САУ
Михайльова Катерина Геннадіївна Д.с.н., професор кафедри соціології Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Відповідальна за представлення САУ у медійному просторі
Нагорний Борис Григорович Д.с.н., професор, завідувач кафедри соціології Східноукраїнського університету імені В. Даля Відповідальний за проведення конкурсу на кращу монографію та кращий підручник з соціології
Паніотто Володимир Ілліч Д.ф.н., професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», директор Київського міжнародного інституту соціології Відповідальний за акредитацію соціологічних центрів та установ; за створення та функціонування національного банку соціологічних даних
Романенко Світлана Володимирівна К.с.н., доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Відповідальна за медіазв'язки САУ, проведення Інтернет-конференцій з питань розвитку соціологічної науки і освіти та різноманітних проблем життєдіяльності САУ
Рущенко Ігор Петрович Д.с.н., професор кафедри соціології та політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Відповідальний за зв’язки з соціологічними службами та організаціями, які не є колективними членами САУ
Сокурянська Людмила Георгіївна Голова Харківського відділення САУ, д.с.н., професор, завідувачка кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Віце-президент з питань організаційної та фінансової роботи САУ; відповідальна за зв'язок з регіональними відділеннями САУ; проведення Шкіл молодого соціолога; наповнення сайту САУ
Хижняк Лариса Михайлівна Д.с.н., професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Відповідальна за координацію роботи з проведення конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології; за впровадження в соціологічну освіту інформаційно-комунікативних технологій
Хобта Світлана Володимирівна К.с.н., доцент кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Відповідальна за за розробку проекту святкування Дня соціолога України / Відповідальна за зв’язок із соціологами-ВПО
Ходус Олена Володимирівна К.с.н., доцент кафедри соціології Дніпровського національного університету імені О. Гончара Відповідальна за за розробку проекту святкування Дня соціолога України
Черниш Наталія Йосипівна Д.с.н., професор кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка Віце-президент з організації і координації діяльності науково-дослідницьких комітетів САУ
Щудло Світлана Андріївна Д.с.н., професор, завідувачка кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Відповідальна за зв’язки з Українською асоціацією дослідників освіти та іншими вітчизняними та закордонними громадськими освітніми організаціями
Антипович Олексій Георгійович Директор Соціологічної групи «Рейтинг» Відповідальний за роботу з колективними членами САУ
Бурега Валерій Васильович Д.с.н., професор, завідувач кафедри соціології і політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Відповідальний за організацію соціологічної освіти та просвіти управлінських кадрів
Калашнікова Людмила Володимирівна К.с.н., доцент кафедри соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили Відповідальна за роботу молодіжної секції САУ
Кононов Ілля Федорович Д.с.н., професор, завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Відповідальний за роботу САУ із забезпечення інформаційної безпеки
Кутуєв Павло Володимирович Д.с.н., професор, завідувач кафедри соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Відповідальний за співробітництво САУ з установами соціологічної освіти
Мурадян Олена Сергіївна К.с.н., доцент, декан соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Відповідальна за співробітництво САУ з установами соціологічної освіти
Яковлев Денис Вікторович Д.політ. н., професор, декан факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» Відповідальний за роботу із вдосконалення нормативно-правової бази діяльності САУ; за налагодження зв’язків з асоціаціями українських політологів, філософів, соціальних психологів та ін..
Головаха Євген Іванович Д.ф.н., заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України Відповідальний за роботу з молодими соціологами (проведення конференцій, конкурсу «Молодий соціолог року»)
Чепак Валентина Василівна Д.с.н., професор, завідувачка кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Відповідальна за зв’язки з Київськими соціологічними службами та організаціями, які не є колективними членами САУ


Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації