З'їзди   

Резолюція VI з’їзду Соціологічної асоціації України

Обговоривши доповідь віце-президента САУ академіка В.М. Ворони, делегати з'їзду відзначають, що останні два роки Правління працювало в ненормальному режимі. Внаслідок певних невиважених кроків під час президентської кампанії 2004 року Правління САУ не змогло у повному обсязі виконувати свої функції з організації роботи асоціації, координації діяльності її регіональних відділень та дослідницьких комітетів.

Проте САУ не припинила своєї діяльності, центр ваги якої перемістився на рівень регіональних відділень.

За період 2004-2007 років зусиллями колективних та індивідуальних членів регулярно проводилися міжнародні та республіканські конференції, друкувалися монографії, підручники, бібліографічні покажчики, численні статті. Реалізована низка вагомих міжнародних науково-дослідних проектів.

З'їзд ухвалив:

1. Оцінити роботу Правління як таку, що не повною мірою відповідала завданням, які передбачені Статутом та рішеннями попереднього з'їзду САУ.

2. Відзначити, що, незважаючи на певні кризові моменти, САУ проводила значну наукову, методичну та освітню роботу, спрямовану на розвиток соціологічної науки та освіти.

3. Внести зміни до Статуту САУ (додаються) і доручити Правлінню зареєструвати їх у передбаченому законодавством порядку.

4. У подальшій діяльності керівних органів САУ, регіональних відділень та дослідницьких комітетів неухильно керуватися нормами наукової етики і не надавати переваги тим чи іншим членам САУ, що беруть участь у різних конкурентних опитуваннях.

5. Вдосконалити Інтернет-сайт САУ. Рекомендувати регіональним відділенням створити і підтримувати власні сайти.

6. Правлінню САУ розглянути питання щодо заснування періодичного видання “Соціологія.ua”.

7. Протягом місяця провести засідання регіональних бюро САУ і рекомендувати їм скоректувати свою діяльність у відповідності до рішень VI з’їзду САУ.

8. Правлінню САУ розглянути питання щодо поновлення щорічних наукових конференцій з питань соціологічної теорії і проведення їх під егідою САУ як у Києві, так і у регіональних наукових центрах.

9. Розглянути питання щодо поновлення роботи щорічних шкіл молодого соціолога.

10. Установити такі розміри щорічних членських внесків: для індивідуальних членів - 25 грн.; для асоційованих членів - 5 грн.; для колективних членів щорічний внесок дорівнює одній мінімальній зарплатні.

11. Делегувати правлінню САУ право виводити зі свого складу членів правління, які без поважних причин не були присутніми на трьох засіданнях поспіль.

12. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією зняти п. 19. Ст.70 Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо заборони оприлюднювати результати опитувань громадської думки стосовно партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу протягом останніх 15 днів виборчої кампанії.

13. Звернутися до вищих органів влади України з пропозицією про обов'язкове узгодження з САУ всіх державних рішень, які торкаються професійної діяльності соціологів.

14. Доручити Правлінню САУ та бюро її регіональних відділень розглянути прийняті Міністерством освіти і науки України Стандарти соціологічної освіти, які були затверджені без будь-якого узгодження з соціологічним співтовариством. Рекомендації та пропозиції щодо поліпшення цих Стандартів надати відповідним структурам Міністерства.

15. Правлінню САУ розглянути Класифікатор професій та надати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо професійної наповненості освітнього рівня "Бакалавр" напрямку "Соціологія", оскільки за сучасних умов наявність цього рівня освіти з огляду роботодавців не є достатнім для здійснення професійної діяльності.

16. Керівні органи САУ перевести у м. Харків.

Документи за темою:

Протокол VI з`їзду
Список делегатів : Донецьк, Львів, Харків, Херсон

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації