Конференції, семінари   

Харківські соціологічні читання 2007

8-9 листопада 2007 року у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулась чергова ХІІІ Міжнародна наукова конференція “Харківські соціологічні читання”. Вона зібрала понад 300 учасників, які представляли більшість наукових та вузівських соціологічних підрозділів України. У роботі конференції взяли участь соціологи з Великої Британії, Німеччини, Австрії, Польщі, Росії, Білорусії, Молдови, Вірменії, Придністров’я.

Конференцію привітала та виступила з доповіддю “Соціологія Європи” Клер Воллес (Claire Wallace) - президент Європейської соціологічної асоціації, професор соціології університету Абердіна (Велика Британія).

Присутні на пленарному засіданні конференції з великим інтересом заслухали доповіді:

- доктора соціологічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України, ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Президента Соціологічної асоціації України В.С. Бакірова “Українські трансформації: специфіка, етапи, тенденції розвитку”;

- доктора соціологічних наук, заступника директора, завідувача відділу Інституту соціології НАН України (м.Київ) Є.І. Головахи “Про соціологію "реіфікатів"”;

- доктора філософських наук, професора Національного університету "Києво-Могилянська академія", президента Київського Міжнародного інституту соціології В.Є. Хмелька “Основні соціальні параметри регіонів з переважно "помаранчевими" та переважно "біло- синіми" схильностями”;

- доктора філософських наук, головного наукового співробітника Інституту соціології НАН України, професора Київського національного університету культури В.В. Танчера “Культуральна соціологія – нова перспектива соціологічного теоретизування”;

- професора, завідувача кафедри політики та міжнародних відносин, директора школи соціологічних наук Королівського коледжу університету Абердіна (Велика Британія) Кристіана Херпфера “Парламентські вибори в Україні у вересні 2007 р.: основні результати екзит-полу”;

– директора Вищої школи соціальних досліджень, професора соціології Інституту філософії і соціології Польської академії наук (Варшава) Анджея Ріхарда “Інститути та соціальний капітал: Польща після парламентських виборів у порівняльній перспективі”;

– доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди, професора кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна М.Д. Култаєвої “Трансформації теорій громадянського суспільства в німецькій теоретичній соціології”.

Конференція продовжила свою роботу в форматі секцій, сесій дослідницьких комітетів САУ та “круглих столів”. Всього було заслухано 72 наукові доповіді.

Працювали такі секції, як “Соціологічна теорія у пошуках пояснень сучасного світу”, “Сучасні економічні та управлінські практики”, “Соціальна політика та соціальна безпека”, “Комунікації та реклама: соціологічний аналіз”, “Молодь та освіта у соціологічній перспективі”.

Особливістю роботи всіх секцій було те, що в центрі їхньої уваги знаходились питання координації роботи соціологічних підрозділів та окремих вчених у рамках відповідних дослідницьких комітетів САУ. І якщо у більшості випадків йшлось про майбутню сумісну діяльність, її можливі організаційні форми та напрямки досліджень, то засідання дослідницького комітету “Соціальні структури, стратифікація та мобільність” (керівники: проф. С.О. Макеєв та проф. О.Д. Куценко) продемонстрували вже існуючі наробки з відповідної тематики.

Жваві дискусії відбулися на засіданнях круглих столів “Символ та час: соціокультурні процеси репрезентації минулого в сучасній Україні” та “Соціальні ідентичності: колективні смисли як основа соціальної інтеграції/диференціації”.

Круглий стіл з питань удосконалення магістерських програм з соціології виявив стільки складних та невирішених досі проблем, що його роботу вирішено продовжити на найближчому зібранні представників тих ВНЗ, які готують соціологів цього рівня класифікації.

Підсумками роботи конференції стали пропозиції її учасників, адресовані керівництву Соціологічної асоціації України, дослідницьким комітетам, викладачам та науковцям, що працюють у галузі соціології.

Керівництву САУ було запропоновано розробити план заходів з обговорення актуальних проблем розвитку соціологічної теорії, інформування соціологічної спільноти України щодо новітніх напрямків соціологічного теоретизування. Особливо наголошувалось на необхідності подальшого розвитку та більш широкого застосування якісної соціології та культурного аналізу, необхідності включення української соціології у європейську наукову спільноту та європейську соціологію.

Запропоновано спеціалізованим вченим радам, керівникам аспірантів та пошукачів наукових ступенів звернути увагу на необхідність більш широкого використання у своїх наукових розвідках результатів теоретичних та емпіричних досліджень українських вчених.

Конференція доручила керівництву САУ ініціювати обговорення питання про державне замовлення комплексних соціологічних досліджень нагальних проблем соціально-політичного, економічного та культурного життя українського суспільства.

Більшість повідомлень, що були представлені на конференції, оприлюднена у збірнику наукових праць “Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства” (Харків, 2007. – 602 с.).

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації