Новини   

Продовжуючи традиції Львівської соціологічної школи в аналізі найбільш актуальних соціальних проблем розвитку сучасного суспільства, 30-31 травня 2008 року в стінах Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся II Міжнародний Львівський соціологічний форум. Гасло Форуму - "Багатовимірні простори сучасних соціальних змін". Співорганізаторами форуму виступили Соціологічна асоціація України та її Львівське обласне відділення, кафедра соціології та соціальної роботи Національного університету "Львівська політехніка", Львівський обласний центр зайнятості.

До участі у Форумі було зголошено 256 доповідей, які репрезентують праці науковців-соціологів провідних університетів та наукових соціологічних осередків України, фахівців аналітичних центрів у вивченні громадської думки, практиків та представників громадських (недержавних) організацій, що займаються проблемами соціально-інституційного та структурного розвитку. Серед 157 учасників Форуму було 25 представників міжнародної соціологічної спільноти з Австрії, Білорусії, Польщі.

Форум привітали Зубрицька Марія Олексіївна - проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка; Хміль Михайло Михайлович – директор Львівського обласного центру зайнятості, а також Воєвода Підкарпацький, доктор Карапита Мирослав, Польща.

З доповідями на пленарному засіданні Форуму виступили:

• доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України, м. Київ - Макеєв Сергій Олексійовича: «Що означає бути соціологом сьогодні»

• доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, м. Київ – Танчер Віктор Володимирович: «Соціологічна наука та освіта на тлі глобалізаційних викликів»

• доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка - Черниш Наталія Йосипівна: «Специфіка соціологічного аналізу процесів глобалізації»

• доктор соціологічних наук, професор Класичного приватного університету, м. Запоріжжя - Катаєв Станіслав Львович: «Україна як комбіноване суспільство»

• доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, м. Київ - Ручка Анатолій Олександрович: «Субкультурна варіативність в сучасному соціумі»

• доктор наук гуманістичних, Гуманітарно-природничий університет імені Яна Кохановського в Кєльцах, Польща - Срочиньська Марія: «Як суспільство виграє? Як суспільство програє? (Польські цінності і проблема суспільного розвитку)»

• доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Київського міжнародного інституту соціології - Хмелько Валерій Євгенович: «Регіональні пропорції моноетнічних та біетнічних ідентичностей та електоральних преференцій виборців України»

• доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Віце-президент Соціологічної асоціації України - Сокурянська Людмила Георгіївна: «Соціоструктурна трансформація українського суспільства: можливості теоретичного пояснення»

Під час пленарного засідання було нагороджено Почесними грамотами Соціологічної асоціації України і присвоєно звання Почесного члена Соціологічної асоціації України за вагомий внесок у розвиток соціологічної науки в Україні і виховання молодої генерації соціологів старійшинам Львівської соціологічної школи:

1. Хоронжому Андрію Гнатовичу – доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2. Пічі Володимиру Марковичу – доктору соціологічних наук, професору кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»

3. Черниш Наталії Йосипівні - доктору соціологічних наук, професору, завідувачу кафедри історії та теорії соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

У межах Форуму були організовано та проведено роботу восьми секційних засідань за такими напрямами:

1. Соціологія XXI століття у контексті соціальних змін та процесів глобалізації

2. Методологія та методика дослідження соціальних змін

3. Соціокультурні простори ідентичностей та практик

4. Технології та практика соціальних змін

5. Транснаціональні виміри "плинної модерності"

6. Емпіричний досвід вивчення багатовимірності соціальних змін в українському суспільстві

7. Регіональні виміри суспільних трансформацій

8. Міжнародний досвід аналізу соціального розвитку

Провідною лінією конференції був комплексний, мультидисциплінарний підхід до аналізу і всебічного дослідження сучасних соціальних змін. У цьому підході одне з провідних місць повинно належати соціологічному баченню і знанню. Саме соціологічна наука, її концептуальні і прикладні напрацювання відкривають поле для подальших теоретизувань і дискусій щодо напрямків соціального розвитку сучасного суспільства в умовах наростаючої глобалізації.

Під час роботи Форуму було заслухано і обговорено понад 100 доповідей і повідомлень, вміщених у збірнику наукових праць "Наукові студії Львівського соціологічного форуму" (Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008, 741 с.). Презентація першого видання наукового збірника відбулася на прес-конференції. До редакційної колегії збірника увійшли провідні соціологи країни: професори Вовканич С.Й., Макеєв С.Ю, Пилипенко В.Є. Рущенко І.П., Хоронжий А.Г., Черниш Н.Й., Чернецький Ю.О., доценти Климанська Л.Д., Савка В.Є. Науковий редактор збірника - професор Пачковський Ю.Ф., відповідальний секретар – доцент Коваліско Н.В. Рецензентами збірника виступили професори Головаха Є.І., Хижняк Л.М., Піча В.М. Планується зробити збірник "Наукові студії Львівського соціологічного форуму" періодичним і ваківським виданням.

Підсумками роботи Форуму стали пропозиції її учасників, адресовані керівництву Соціологічної асоціації України, дослідницьким комітетам, науково-методичним підрозділам, що працюють у галузі організації соціологічної науки. Учасники Форуму висловили своє занепокоєння скороченням годин, відведених на викладання соціології, у навчальних закладах особливо технічного спрямування, а також закликали до публічної дискусії щодо подальшої інституціоналізації соціології та виконання тих рішень, що були задекларовані на державному рівні про розвиток соціологічної науки в Україні. Було висловлено низку конструктивних пропозицій щодо самої організації Форуму і його потрібності у розвитку і становленні Львівської соціологічної школи. Віце-президент Соціологічної асоціації України проф. Сокурянська Л.Г. закликала представників української соціологічної спільноти зробити процес проведення конференцій узгодженим і координованим, щоб не допустити їх накладання у часовому вимірі.

ФОТОМАТЕРІАЛИ за темою:

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації