ХХ, ювілейна, Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання»   

10-11 листопада 2016 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулася ХХ, ювілейна, Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання», що цього разу пройшла під гаслом «Соціологія у світі, що змінюється».

Об’ємний регламент конференції цього року був розподілений по двох днях, організованих у декілька дискусійних панелей, «круглих столів», секційних та пленарних засідань.

Вступне слово Президента Соціологічної асоцації України, ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академіка В.С. Бакірова на пленарному засіданні було логічно та змістовно продовжене доповіддю заступника директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, професора Євгена Головахи «Українське суспільство: шляхи трансформації». У своєму виступі доповідач продовжив попередні авторські розробки, аналізуючи тенденції процесів та напрямків змін українського суспільства з позицій теорій модернізації. Зазначивши небезпеки і обмеження неоліберальної моделі трансформації, феномену подвійності інституційної системи перехідного суспільства, вимушеність української трансформації, Є.І. Головаха вказав і на можливі засоби вирішення цих проблем – від створення соціальних ліфтів до відновлення довіри в суспільстві.

На другому заході конференції – дискусійній панелі «Трансформація українського суспільства: соціологічні інтерпретації», що проходила під модеруванням академіка В.С. Бакірова, ключовими були доповіді завідувача кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора соціологічних наук, професора Іллі Кононова «Чи можливо підвести підсумки суспільних перетворень в Україні (методологічні проблеми аналізу)» і декана факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата фізико-математичних наук, доцента Андрія Горбачика «Великі дані: великий міф чи великий виклик для соціологічної науки?». Перший доповідач запропонував дещо інший порівняно з професором Є. Головахою погляд на українські трансформаційні процеси, застосовуючи світ-системну методологію. А.П.Горбачик акцентував увагу на принципово новому погляді на емпіричну інформацію та засоби її обробки, зокрема на тих викликах для соціології, які пов’язані з так званими «великими даними»

Нарешті, завершував перший робочий день конференції «круглий стіл» пам’яті В.Л. Арбєніної, на якому друзі, колеги, однодумці Віри Леонідівни Арбєніної віддали шану світліій пам’яті світлої людини та справжнього науковця. Велике зацікавлення учасників «круглого столу» викликала доповідь доцента кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, кандидата соціологічних наук, доцента Ольги Філіппової «Харьков/Харків: культурна гібридність та гнучка етнічність».

Другий день роботи конференції включав в себе як «круглий стіл» «Проблема тілесності в соціології та мистецтві: діалог» (під модеруванням професора О.Я. Даниленко, професора І.Д. Ковальової (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) та професора А.О. Лігачової (Харківська державна академія дизайну і мистецтв)), так і дискусійну панель «Виклики сучасній емпіричній соціології: чи є відповіді?», що структурувалася навколо змістовної та цікавої доповіді кандидата соціологічних наук, завідувачки відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України О.М. Балакірєвої «Актуальні виклики до емпіричних досліджень». Родзинкою дня став студентський дискусійний майданчик, на якому обговорювалася проблематика студентського наукового товариства, його місії, функцій, та дослідницьких практик в умовах реформування вищої освіти, рекрутингових можливостей, ролі у формування наукової еліти. Окрім того, учасники конференції могли заслухати і обговорити різноманітні доповіді в рамках секційних засідань – від суто теоретичних проблем історії та методології соціології до емпіричного вимірювання тенденцій інтернет-комунікації, від релігійної свідомості сучасних українських студентів до гендерної проблематики в умовах суспільства, що перебуває в стані військового конфлікту.

Традиції і постійний пошук, сталість і готовність до змін, нові формати і глибока зануреність у теоретико-методологічну проблематику соціології – це все те, що завжди відрізняло Харківські соціологічні читання, що характеризувало їх і цього року, що, сподіваємось, буде притаманним їм і в майбутньому.

До зустрічі на наступних Харківськіх соціологічних читаннях, колеги!

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації