XVIII Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання» «Українське суспільство: єдність через розмаїття»: підсумки

6-7 листопада 2014 р. на соціологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна пройшла XVIII Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання» «Українське суспільство: єдність через розмаїття» (див. програму конференції тут) .

Особливу цікавість учасників конференції викликала робота двох круглих столів та засідання аналітичного клубу «СОЦІОREALITY».

У межах «круглого столу» «Український виклик: соціологічні інтерпретації», що проходив 6 листопада, обговорювалися актуальні проблеми сучасного українського суспільства, можливі шляхи їхнього розв’язання, роль соціології в розумінні та поясненні подій, що відбуваються в Україні. Модератором «круглого столу» був Президент Соціологічної асоціації України, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академік НАН України Бакіров В. С. У дискусії взяли участь: Арбєніна В. Л. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Балакірєва О. М. (ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені О. О. Яременка); Головаха Є. І. (Інститут соціології НАН України); Здравомислова О. А. (Європейський університет в Санкт-Петербурзі); Кізілов О. І. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Кононов І. Ф. (Луганського національного університету імені Тараса Шевченка); Котуков О. А. (Харківський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України); Мурадян О. С. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Мауріціо Монтіпо (монітор Спеціальної наглядової місії в Україні, ОБСЄ); Панченко Т. В. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Поступний О. М. (Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Рущенко І. П. (Харківський національний університет внутрішніх справ); Сокурянська Л. Г. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Філіппова О. А. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Яковенко А. В. (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ).

Тема чергового, дванадцятого, засідання аналітичного клубу «СОЦІОREALITY», що відбувалося 7 листопада, звучала так: «Соціолог на ринку праці: чому навчати сьогоднішніх студентів». Його учасники обговорювали нові професійні компетенції соціологів, питання підготовки соціологів у відповідності до потреб ринку, проблеми, з якими стикаються випускники соціологічних факультетів при працевлаштуванні. Експертами були: Бакіров В. С. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Михайльова К. Г. (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»); Романенко С. В. (Інститут соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова); Рущенко І. П. (Харківський національний університет внутрішніх справ), Цимбалюк Н. М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Чернецька Т. М. (Харківський національний технічний університет «ХПІ»). Роботодавців представляли: Балакірєва О. М. (ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені О. О. Яременка); Головаха Є. І. (Інститут соціології НАН України);

Не аби який інтерес учасників Читань викликав також «круглий стіл» «Інтерактивність, візуальність, парадоксальність: від методики викладання до розуміння та інтерпретації соціологічних теорій», що проходив 7 листопада.

Основними питаннями, які модератори – Ковальова І. Д. та Даниленко О. Я. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) винесли на обговорення були такі: особливості педагогічної та методичної роботи в рамках різних соціологічних шкіл; місце і роль інтерактивних методів; елементи візуалізації й питання ефективності в умовах синергетичної моделі освіти; багатовимірна інтерпретація символів: аналіз навчальних ситуацій; варіанти теоретизації соціальних проблем через їх візуалізацію в навчальній аудиторії. Учасниками «круглого столу» були: Горошко О. І. (Харківський національний технічний університет «ХПІ»); Лігачова А. О. (Харківська державна академія дизайну і мистецтв); Бабенко С. С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Кисла Г. О. (Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П Драгоманова); Марченко А. М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Требін М. П. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Усенко О. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Цимбалюк Н. М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації