Перше засідання Наукової етносоціологічної школи професора Володимира Євтуха

Перше засідання
Наукової етносоціологічної школи
професора Володимира Євтуха

30 листопада 2011 року,
10.00 – 15.00
Зала засідання Ректорату
НПУ імені М.П. Драгоманова
(вул. Пирогова, 9, ауд. 238)

Програма:

10.00 – КАВА, ЗНАЙОМСТВО З УНІВЕРСИТЕТОМ

10.30 – ВІДКРИТТЯ

Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціології, директор Інституту соціології, психології та управління

Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, ректор НПУ імені М.П. Драгоманова

Волинка Григорій Іванович – доктор філософських наук, професор, проректор з науки НПУ імені М.П. Драгоманова

10.50 – ПРЕДСТАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ

11.00 – СЛОВО ПРО ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНУ ШКОЛУ

Галушко Кирило Юрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології НПУ імені М.П. Драгоманова

11.20 – ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАМІРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціології, директор Інституту соціології, психології та управління

Атрибутика школи:

а) логотип;

б) бюлетень (електронний та паперові версії);

в) сайт;

г) база даних учасників;

д) сертифікати учасників засідань Школи

е) винагороди, премії, дипломи для молодих дослідників для молодих дослідників етнічної проблематики;

є) складання компедіуму дослідників етнічності в Україні;


Алгоритм роботи Школи:

а) збір і оприлюднення публікацій з етнічної проблематики (в Україні і за межами держави);

б) публікації статей учасників засідання шкіл у ВАКівських виданнях;

в) проведення семінарів, «круглих столів», конференцій;

г) участь у зарубіжних міжнародних конференціях, симпозіумах, які стосуються етнічної проблематики;

д) консультації провідних дослідників етнічності (українських та зарубіжних) для молодих науковців (магістрів, аспірантів, дослідників);

е) лекції з етнічної проблематики професорів на запрошення;

є) запрошення до участі у засіданнях Школи зарубіжних етносоціологів, етнологів, етнопсихологів;

ж) співпраця з вітчизняними та зарубіжними науковими школами


11.30 –КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ

12.00 – КАВА

12.30 – ЛЕКЦІЯ спеціального гостя професора Університету Південної Данії ДОМІНІКА БУШЕ (м. Одензе, Данія): «Етнічність у сучасних міжкультурних комунікацій»

13.30 – ОБГОВОРЕННЯ: питання, коментарі, обмін думками

14.15 – вручення сертифікатів школи

14.30 – ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ


З питаннями щодо проведення засідання Школи звертатися до:

  • Ірини Заїнчківської (0503535367),
  • Олександра Золотухіна (0962408900),
  • Юлії Сюсель (0997564486)
  • Е-mail: tms20082008@ukr.net.

До участі у засіданні запрошені:


Аза Л.О. – доктор соціологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України
Антоненко М.І. – кандидат історичних наук, зав. кафедри Вищої школи міліції м. Луганська
Бурбело О.Р. – аспірантка кафедри соціології НПУ імені М.П. Драгоманова
Бредіс Інгмар – доктор політичних наук, доцент Регенсбурського університету
Галушко К.Ю. – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології НПУ імені М.П. Драгоманова
Гвоздецька Б.Г. – ст. лаборант соціологічної лабораторії при кафедрі правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка
Гриценко О.М. – доктор політичних наук, перший секретар МЗС України
Гунзінгер Моріц – почесний професор, університет ім.. Гете, (Франкфурт-на-Майні, Німеччина)
Даниленко О.Я. – доктор соціологічних наук, професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Данилюк І.В. – доктор психологічних наук, зав. кафедри загальної психології Київського національного університету імені Т.Шевченка
Дікова – Фаворська Д. М. – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальних та публічних комунікацій НПУ ім. М.П.Драгоманова
Заїнчківська І.П. – аспірантка кафедри соціології НПУ імені М.П. Драгоманова
Золотухін О.О. – студент Інституту соціології, психології та управління, Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова (Київ)
Лупул Т.Я. – доктор політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича
Кісла Г.О. – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології НПУ імені М.П. Драгоманова
Нікон Н.О. – аспірантка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Крупнов С.П. – аспірант кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Куртсеітов Р.Д. – кандидат соціологічних наук, декан історико-філологічного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету
Макар В.Ю. – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича
Максимович О.В. – кандидат філософських наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Ю.Федьковича
Малиновська О.А. – доктор наук з державного управління, радник при дирекції Національного Інституту стратегічних досліджень
Монолатій І.С. – доктор політичних наук, професор Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника
Онищук В.М. – доктор соціологічних наук, професор, зав. кафедри соціології Одеського національного університету імені І. Мечникова
Попок А.А. – доктор наук з державного управління, віце-проректор Національної академії державного управління при Президентові України
Ручка А.О. – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України
Рюль В.О. – викладач кафедри соціології і соціальної роботи Ужгородського національного університету
Сачок М.В. – аспірантка кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Суліменко О.О. – кандидат соціологічних наук, співробітник відділу міжнародних відносин Національної академії мистецтв України
Сюсель Ю.В. – аспірантка кафедри соціології НПУ імені М.П. Драгоманова
Трощинський В.П. – доктор історичних наук, зав. кафедри Національної академії державного управління при Президентові України
Хараджи М.П. – викладач кафедри психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічної університету імені Г. Сковороди
Черниш Н.Й. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені І. Франка
Чернова К.О. – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології НПУ імені М.П. Драгоманова
Федас В.В. – кандидат філологічних наук, професор кафедри соціальних та публічних комунікацій НПУ імені М.П. Драгоманова
Цвєтков О.Г. – доктор історичних наук, професор кафедри соціальних та публічних комунікацій НПУ імені М.П. Драгоманова
Цимбал Д.В. – кандидат соціологічних наук
Цилюрік С.В. – кандидат соціологічних наук
Шевченко А.Я. – магістр соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Штепа С.О. – кандидат політичних наук, професор, зав. кафедри соціальних та публічних комунікацій НПУ імені М.П. Драгоманова
Щерба Г.І. – кандидат філософських наук, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені І.Я. Франка

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації