3 листопада 2011 року. Круглий стіл «Поліголосність соціокультурного підходу (аналізу)»

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Поліголосність соціокультурного підходу (аналізу)»
3 листопада 2011 р.
14-00 – 17-00, мала актова зала, 4-й поверх
(Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, головний корпус)

Координатор: доц. Сорока Ю.Г.
Секретар: Заєць Д.О.
Доповіді:

Малес Людмила Володимирівна., доцент кафедри теорії та історії соціології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Соціологічне тлумачення культури: розвиток ідей та сучасні дискусії.

Сорока Юлія Георгіївна, доцент кафедри соціології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Соціокультурне бачення культурної множинності: методологічні налаштування.

Бабенко Світлана Сергіївна, доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Соціокультурний аналіз соціальних нерівностей: від опису до пояснення.

Легеза Сергій Валерійович, доцент кафедри соціології, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Масова культура та соціокультурні особливості сучасного суспільства: взаємини «письменника» та «читача».

Заєць Дмитро Олександрович, аспірант кафедри соціології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Соціальне уявне як категорія соціокультурного аналізу.

Дискутанти:

Личковська Оксана Рейнгольдівна, доцент кафедри соціології, Інститут соціальних наук, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліївна, доцент кафедри галузевих соціологій, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Ходус Олена Володимирівна, доцент кафедри соціології, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Соболевська Марина Олександрівна, докторант кафедри теорії та історії соціології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Питання до дискусії:
  • Чому соціокультурний підхід як пізнавальна стратегія актуалізується в наш час?
  • В чому переваги соціокультурного підходу у порівнянні із іншими методологіями?
  • Як вибудовується «внутрішній простір» соціокультурного аналізу?
  • Чи можлива множинність методологічних контекстів в рамках одного підходу?

У рамках круглого столу відбудеться презентація видань із соціокультурного підходу:

  • Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології : монографія / Малес Л. – К.: КІС., 2011. - 328 с.
  • Чудовська-Кандиба І.А. Соціокультурні виміри рекламних практик : монографія / Чудовська-Кандиба І.А. – К.: КІС, 2010. – 445с.
  • Сорока Ю.Г. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия: монография. / Сорока Ю.Г. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. - 336с.
  • Соціологія міста: навчальний посібник / [Л.В. Малес, В.В. Середа, М.О. Соболевська, Ю.Г. Сорока та ін.]; за заг. ред. О.К. Міхеєвої. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 463 с.
  • Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко, Л. Скокової. - К.: Інститут соціології НАНУ, 2009.- 400с.

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації
 
 
 
 
Легеза Сергій Валерійович, доцент кафедри соціології, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Масова культура та соціокультурні особливості сучасного суспільства: взаємини «письменника» та «читача».